De ronde van PDKPlus

zondag, 23 april, 2017 - 13:30

FIETSevent voor kinderen en volwassenen
met een mentale beperking

ELECTRISCHE TRAM • MEERPERSONENFIETSEN • GO-CARTS

13:30 Onthaal aan de Dulpop, Beekdam 1, Kruibeke
13:45 Vertrek Fietstocht
17:00 Aankomst aan de Dulpop


Visie

G-SPORT PROJECT DYNAMISCH KRUIBEKE ‘Plus’ is een initiatief van ‘VZW Project Dynamisch Kruibeke’. Niet het zoveelste initiatief, maar een doelgericht project om mensen met een verstandelijke beperking samen te brengen onder vorm van bewegingsgerichte activiteiten.

We beogen daarbij een sfeer waar vriendschap, ontspanning en authenticiteit centraal staan. De ideale situatie is die, waarbij de persoon zijn bewegingsactiviteit kan uitoefenen, in een omgeving waarbij hij zich goed voelt en waarbij rekening wordt gehouden met zijn mogelijkheden en beperkingen. De focus ligt op de mogelijkheden en niet op de beperkingen van de persoon.

Mensen helpen hun eigen grenzen te verleggen, hen te ondersteunen & hen een leuke tijd te bezorgen. Mensen met een verstandelijke beperking, kansen geven en motiveren om te bewegen. We streven hierbij niet enkel naar een betere gezondheid, maar hebben vooral ook oog voor het sociale aspect, de vrijetijdsbeleving en de ontplooiing van talenten.